Spenden

Gutt maachen ouni Ëmwee

Spenden, déi fir spezifesch Projete vun der Ste Zithe Foundation virgesinn sinn, profitéieren dës Projeten 100% ouni Ofzuch. D’Stëftung Ste Zithe engagéiert sech fir eng konsequent an transparent Spendemanagement an ass zënter 2012 Member vun Don en Confiance Luxembourg a.s.b.l..

Spenden, déi der Ste Zithe Foundation profitéieren, kënne vu Steieren a ganz Europa ofgesat ginn.

Fondation Ste Zithe

IBAN LU47‭ ‬0019‭ ‬1300‭ ‬1330‭ ‬3000
BIC BCEELULL

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (Spuerkeess)