Fondation Ste Zithe

Spenden

Wéi kënnt Dir d'ONG "Eng oppen Hand fir Malawi" ënnerstëtzen?

Dir kënnt Är Spende vu Steieren ofsetzen. Ausserdeem ginn all Projete mat 66,67% vum Lëtzebuerger Staat matfinanzéiert. Dëst bedeit datt de Betrag vun Ären Spende verdräifacht.

“Eng oppen Hand fir Malawi” a.s.b.l.

IBAN LU25 1111 0997 8973 0000
BIC CCPLLULL

Spenden

Seit 1872 folgt die Zitha auf Basis christlicher Werte den Idealen Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Menschlichkeit, um in Luxemburg und Malawi ihren Dienst am Menschen zu erfüllen. Helfen auch Sie.

Jede Hilfe zählt

Wir hören einander offen, ehrlich interessiert und einfühlsam zu. Dazu gehört eine Haltung der Freundlichkeit, der Aufrichtigkeit und des respektvollen Umgangs miteinander.

Spenden

Zanter 1872 verfollegt d‘Zitha op der Basis vu chrëschtleche Wäerter d’Idealer Hëllefsbereetschaft, Matgefill a Mënschlechkeet, fir zu Lëtzebuerg an am Malawi hiren Déngscht um Mënsch ze erfëllen. Hëlleft och Dir.

All Hëllef zielt

Mir lauschteren eis mat Oppenheet, éierlechem Interessi an Afillungsverméigen no. Dozou gehéiert eng Haltung vu Frëndlechkeet, Opriichtegkeet a vum respektvollen Ëmgang mateneen.